اسکورپیون SCORPION
اسکورپیون از پیشرفته ترین نوع فلزیاب لیزری تصویری میباشد
اسکورپیون دارای طراحی طبق قانون فلزیاب با تفکیک عدد VDI میباشد
اسکورپیون قدرت تفکیک فلزات و طلا را در زمینهای الوده کارایی دارد
اسکورپیون میتواند در کوهستان براحتی فلزات METALS و طلا GOLD را تفکیک نماید
اسکورپیون با وجود تنظیمات ترشهولد THRESHOLD با ابعاد هدف IND SIZE توان تغییرات در تشخیص وضعیت زمین را نسبت به اثر هدف TARGET  یا طلا GOLD را دارد
اسکوریپون تنظیمات VDI SENS و VDI DISC را در کویل الکترونیکی لیزری دارا میباشد
اسکوریپون با دارا بودن تنظیمات VDI SENS و VDI DISC میتواند در موقعیت بحرانی در زمین های الوده کوهستانی بالاترین کیفیت را ارائه نماید
اسکوریپون قدرت تفکیک با عدد VDI را دارا میباشد
اسکوریپون با دو برنامه لکه رنگی سه رنگ و لکه رنگی تفکیک رنگ COL PRO عمل نماید