فلزیاب میراژ MIRAGE
فلزیاب میراژ MIRAGE در دسته فلزیاب لیزری مادون قرمزبا تنظیمات خاص خود میباشد
فلزیاب میراژ MIRAGE در عملیات جستجو میتواند بصورت مجزا با کوئل الکترونیکی لیزری با سنسور نوری حرارتی عمل نماید
فلزیاب میراژ MIRAGE تنظیمات EDIT برای تفکیک با عدد VDI را دارد
فلزیاب میراژ MIRAGE دارای تنظیمات VDI SENS یا VDI DISC در تنظیمات مربوط به زمین را در عملکرد کوئل الکترونیکی دارا میباشد
فلزیاب میراژ MIRAGE تنظیمات ریکاوری اسپید RECOVERY SPEED را برای جداسازی سیگنال علائم تنظیم شده در VDI را بازسازی مینماید
فلزیاب میراژ MIRAGE دارای تنظیمات مدلیشن MODULATION برای ایجاد سیگنال با توان بالاتر در جهت جلوگیری از افت سیگنال میباشد