فلزیاب لوکینگ
فلزیاب لوکینگ LOOKING از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی ازدسته فلزیاب با تفکیک با عمق زیاد در جهت تفکیک طلا GOLD میباشد
فلزیاب لوکینگ LOOKING در عملیات کاوش انواع فلزات مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و الومینیوم با قدرت بالای را دارا میباشد
فلزیاب لوکینگ LOOKING میتواند بصورت مستقیم عمل نماید و نیاز به کویل مغناطیسی یا لوپ سنتی نداشته ولی میتواند با کویل نیز عمل نماید
فلزیاب لوکینگ LOOKING از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

فلزیاب لوکینگ  LOOKING
فلزیاب لوکینگ LOOKING را میتوان در هر موقعیت از نظر نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار تنظیم نموده تا بتواند طلا یا انواع فلزات را مجزا با عدد VDI تفکیک نماید
فلزیاب لوکینگ LOOKING در زمین کوهستانی یا زمین سفت و سخت یا زمین با لایه های متفاوت میتواند براحتی اهداف یا طلا را از دیگر منابع تشخیص داده و تفکیک نماید
فلزیاب لوکینگ LOOKING دارای توانایی نفوذ به اعماق بالا در موقعیت زمینه های دارای مواد معدنی و منابع پرتوزا مانند اورانیوم میباشد که در خاک ایران بصورت جزئی بوفور مشاهده میگردد
فلزیاب لوکینگ LOOKING از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

فلزیاب لوکینگ
فلزیاب لوکینگ LOOKING در نوع خود بی نظیر میباشد زیرا با دارا بودن تنظیمات نقطه زنی VCO میتواند مرکزهدف اصلی یا طلا یا انواع فلزات را با تفکیک مشخص نمود
فلزیاب لوکینگ LOOKING برای عملیات جستجو در روش حرکتی MOTION دارای تنظیم AC میباشد که با انجام دقیق تنظیم AC یا حرکتی MOITION فلزیاب لوکینگ LOOKING دارای ثبات در تفکیک برای طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد میگردد تا مواد معدنی و منابع مزاحم نتواند بر روی واکنش فلزیاب لوکینگ LOOKING برای نفوذ در عمق زیاد اثر نامطلوب بگذارد
با وجود تعیین وضعیت غیرحرکتی یا NON – MOTION در تنظیم VCO فلزیاب لوکینگ LOOKING دارای قدرت تفکیک در نقطه زنی را در مرکز هدف اصلی یا طلا را در شرایط یک هدف یا طلا با ابعاد بزرگ را دارا میباشد و این تنظیمات در کنار تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قدرت عمق را در بدترین شرایط به حد عالی میرساند
فلزیاب لوکینگ LOOKING از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد


فلزیاب لوکینگ
فلزیاب لوکینگ LOOKING برای تفکیک در عملیات جستجو با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE توانایی ارزیابی صحنه کار را از نظر مواد معدنی و منابع دارا میباشد تا اپراتور فلزیاب بتواند در فلزیاب لوکینگ LOOKING موقعیت مواد معدنی و منابع زمین عملیات جستجو را در تنظیمات تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE لحاظ نموده تا قدرت فلزیاب لوکینگ LOOKING را در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج بتواند تحت شرایط دقیق بدون خطا در نقطه زنی به انجام برساند و وجود تنظیم VCO این قدرت تفکیک در نقطه زنی DC را به حد مطلوب رساند تا ذرات مزاحم دیگر منابع نتواند در تفکیک فلزیاب لوکینگ LOOKING اثر نامطلوب بگذارد
فلزیاب لوکینگ LOOKING از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد