فلزیاب پی اف ایکس PFX در چندین نوع و نسل های گوناگون طراحی و تولید شده است که پیشرفته ترین ان پی اف ایکس PFX 8109 میباشد
فلزیاب پی اف ایکس PFX با قدرت تفکیک DISCRIMINATION طبق اصول تفکیک یابنده ها DETECTORS بنابرجدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد
فلزیاب پی اف ایکس PFX تنظیمات VCO را برای نقطه زنی با دقت بالا دارا میباشد
فلزیاب پی اف ایکس PFX تنظیمات VDI SENS را دارا است که عملکرد ان افزایش حساسیت برای توان تشخیص وضعیت ابعاد هدف با عدد VDI در تفکیک میباشد
فلزیاب پی اف ایکس PFX تنظیمات افست OFFSET را به همراه داشته که میتواند موقعیت ذرات انرژی حاصل شده از منابع دارای مغناطیس پیچیده را از دید سیستم خارج نماید
فلزیاب پی اف ایکس PFX تنظیمات ریکاوری اسپید RECOVERY SPEED را دارد که در عملیات تشخیص بازتاب علائم توان سیستم را افزایش می دهد
فلزیاب پی اف ایکس PFX تنظیمات SAT SPEED را دارا است که حالت سلفی زمین یا مغناطیس ناپایدارزمین را از دید سیستم حذف مینماید
فلزیاب پی اف ایکس PFX از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد و برای همین قدرت بالایی در تفکیک طلا و انواع فلزات درعمق زیاد را دارد