فلزیاب ام پی تری MP III  یک فلزیاب از نوع فلزیاب با تفکیک عدد VDI میباشد
فلزیاب ام پی تری MP III از نوع فلزیاب فرکانس القایی میباشد
فلزیاب ام پی تری MP III قدرت تفکیک با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC میباشد
فلزیاب ام پی تری MP III طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل مینماید
فلزیاب ام پی تری MP III دارای تنظیمات خاص روش حرکتی AC یا MOITION برای افزایش توان تعادل درجستجو میباشد
فلزیاب ام پی تری MP III تنظیمات نقطه زنی DC یا MOITION NON  را دارا است که توان کاوش مرکز هدف یا طلا را نسبت به زاویه دیواره هدف افزایش می دهد
فلزیاب ام پی تری MP III دارای تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS برای افزایش قدرت تفکیک در جهت حذف علائم سیگنال موازی ذرات میباشد
فلزیاب ام پی تری MP III با مادون قرمز یا لیزر عمل نموده و سرعت زاویه امواج را برای هدف تعیین شده در VDI به حد تعادل در نقطه زنی میرساند
فلزیاب ام پی تری MP III از نوع تصویری با تفکیک طبق اصول رادار تصویری با تفکیک میباشد
فلزیاب ام پی تری MP III در هر منطقه و مکانی میتواند هدف تعیین شده را تفکیک نماید و در بدترین خاک نیز قدرت تفکیک خود را دارا میباشد
فلزیاب ام پی تری MP III دارای تنظیمات شدت فرکانس در تفکیک FRQ/HI/LOW میباشد که در مناطق الوده میتواند علائم سیگنال هم عرض را از دید فلزیاب ام پی تری MP III حذف نماید
فلزیاب ام پی تری MP III توان تفکیک طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و الومینیوم و برنز و برنج وانواع الیاژ فلزات را بصورت جداگانه با عدد VDI دارا است