فلزیاب وکتور ایکس VECTOR X از جدید ترین نوع فلزیاب وکتور VECTOR  میباشد
فلزیاب وکتور ایکس VECTOR X قدرت تفکیک انواع فلزات را طبق طبقه عدد VDI داشته
فلزیاب وکتور ایکس VECTOR X با کویل معمولی عمل نموده
فلزیاب وکتور ایکس VECTOR X با کویل الکترونیکی لیزری نیز عمل نموده یا بر روی VECTOR X وکتورایکس قابل نصب است
فلزیاب وکتور ایکس VECTOR X در نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد
فلزیاب وکتور ایکس VECTOR X با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل مینماید
فلزیاب وکتور ایکس VECTOR X را میتوانید درعملیات جستجوطلا نیز بهره ببرید
فلزیاب وکتور ایکس VECTOR X در دسته فلزیاب های با عمق کم در نهایت 10 متربا حجم بالا کاربرد داشته
فلزیاب وکتور ایکس VECTOR X در دسته فلزیاب های ارزان و معمولی از نوع تصویری با لکه رنگی سه رنگ میباشد