فلزیاب اشمیت ESHMIT
فلزیاب اشمیت ESHMIT  دارای تنظیمات تفکیک انواع فلزات با عدد VDI مانند طلا / نقره / مس / روی / اهن / الومینیوم / ..... میباشد
فلزیاب اشمیت ESHMIT میتواند با کوئل معمولی و کویل الکترونیکی لیزری بصورت مجزا و همراه هم عمل نماید
فلزیاب اشمیت ESHMIT خود نیز بدون کویل الکترونیکی لیزری یا کویل معمولی میتواند عمل نماید
فلزیاب اشمیت ESHMIT بصورت تصویر لکه رنگی سه رنگ و لکه رنگی عدد تفکیک زنگ COL PRO با عدد VDI عمل نماید
فلزیاب اشمیت ESHMIT توان این را دارد که نمک و رسوبات و الیاژ منابع یا فلزات پوسیده را از طلا یا هدف مورد نظر جداگانه تفکیک نموده و تشخیص دهد