فلزیاب پی ال ایکس PLX قدرت تفکیک DISCRIMINATION انواع فلزت مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و الومینیوم را با عدد VDI دارا میباشد
فلزیاب پی ال ایکس PLX این سیستم فلزیاب در عملیات جستجو در کوهستان و مناطق سخت توانایی بالای را دارا است
فلزیاب پی ال ایکس PLX تنظیمات تراک اسپید TRACK SPEED را برای حذف موانع بازتاب شده از زمین دارد
فلزیاب پی ال ایکس PLX تنظیمات وی سی او  VCO برای افزایش نقطه زنی را دارا است
فلزیاب پی ال ایکس PLX تنظیمات اتو تراک AUTO TRAC در جهت حذف انرژی دیگر مواد را دارا است
فلزیاب پی ال ایکس PLX تنظیمات GEB EDIT را برای مشخص نمودن موقعیت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار به نسبت عدد VDI دارد
فلزیاب پی ال ایکس PLX تنظیمات EDIT طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE برای هر نوع فلز یا طلا عدد VDI مخصوص خود را دارد
فلزیاب پی ال ایکس PLX تنظیمات ترشهولد THRESHOLD یا ابعاد هدف IND SIZE را داشته که در زمینه تعیین ابعاد هدف و قدرت تفکیک توان فلزیاب را افزایش می دهد
فلزیاب پی ال ایکس PLX تنظیمات اس ای اسپید SAT SPEED برای حالت حذف وضعیت سلفی یا انباشتگی مغناطیس زمین را دارد
فلزیاب پی ال ایکس PLX با مادون قرمز یا لیزرو التراسونیک عمل مینماید