فلزیاب استونر STONER
فلزیاب استونر STONER در عملیات نقطه زنی قدرت بالایی در عملیات تصویرگیری دارد
فلزیاب استونر STONER خصوصیات یک فلزیاب پرقدرت را برای تشخیص و تفکیک اهداف و فلزات مانند طلا را دارا است
فلزیاب استونر STONER دارای قدرت عملیات شعاع زنی و نقطه زنی با وضعیت انتنی خود میباشد
فلزیاب استونر STONER دارای تارگت ایکس TARGET X میباشد تارگت ایکس TARGET X قدرت حساسیت بین عدد VDI و ترشهولد THRESHOLD را افزایش می دهد