فلزیاب H2
فلزیاب H2 دارای توانایی تفکیک انواع فلزات طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و کروم و مس واهن و الومینیوم میباشد
فلزیاب H2 دارای التراسونیک در جهت افزایش قدرت در تفکیک میباشد
فلزیاب H2 با مادون قرمز یا لیزر عمل نموده
فلزیاب H2 با دارا بودن انواع تجهیرات مانند التراسونیک و مادون قرمزمیتواند توان تفکیک اهداف در عمق زیاد را دارا میباشد
فلزیاب H2 دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD یا سطح و حجم میباشد
فلزیاب H2 از نوع فلزیاب فرکانس القایی میباشد
فلزیاب H2 میتواند فرکانس فلزات بخصوص فرکانس طلا را با عدد VDI تشخیص داده