فلزیاب اپاچی APACHI
فلزیاب اپاچی EDIT برای تفکیک انواع فلزات مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیگل و کروم و الومینیوم با عدد VDI کاربرد دارد
فلزیاب اپاچی تنظیم ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیم ترشهولد THRESHOLD یا سطح و حجم میباشد که میتوان اندازه هدف مورد نظر را برای تشخیص وضعیت هدف اصلی تعیین نمود تا خطا ذرات دیگر منابع از دید فلزیاب اپاچی خارج گردد
فلزیاب اپاچی تنظیم اس ای تی اسپیدSAT SPEED  میباشد تنظیم SAT SPEED  قدرت حذف وضعیت سلفی یا مغناطیسی زمین را درفلزیاب اپاچی ایجاد مینماید
فلزیاب اپاچی تنظیم ریکاوری اسپید RECOVERY SPEED را دارا است که توان تشخیص نوع سیگنال هدف اصلی را از دیگر علائم منابع مزاحم را فراهم مب اورد تا تفکیک با قدرت بالا به انجام برسد
فلزیاب اپاچی دروضعیت تنظیمات مستقیم تصویر دارای تنظیمات تفکیک EDIT یا ترشهولد THRESHOLD مستقل میباشد
فلزیاب اپاچی از نوع بی سیم میباشد و میتواند از مسیر دورتصویرمورد نظر را بدون نزدیک بودن جعبه کنترل با وجود انتن زمینی لیزری و کویل الکترونیکی لیزری با سنسور نوری حرارتی محدوده مورد نظر را تصویر گیری نماید
سیستم انتنی فلزیاب اپاچی نیاز به اتصال سیم به جعبه کنترل مرکزی نداشته برای عملیات تصویرگیری داشته و بدون سیم میتواند از فاصله دور عمل شعاع زنی AC و نقطه زنی DC را در وضعیت انتنی انجام داده
فلزیاب اپاچی در نوع فلزیاب فرکانس القایی میباشد
فلزیاب اپاچی یک فلزیاب تصویری انتنی با قدرت شعاع زنی AC و نقطه زنی DC بالا در حالت تصویری و انتنی بصورت مجزا میباشد
فلزیاب اپاچی دارای نرم افزارلکه رنگی سه رنگ و نرم افزارتفکیک رنگ COL PRO با عدد VDI میباشد
فلزیاب اپاچی جزو تنها فلزیاب های بدون سیم میباشد که میتواند از فاصله دور منطقه مورد نظر را مورد جستجو قرار دهد
طراحی مداراین فلزیاب در نهایت تکنولوژی عمل تفکیک را دارا میباشد