فلزیاب لیزری تفکیک زمین آلوده

فلزیاب لیزری که یک فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی با اصول رادار تفکیک دار است در اصل با انتشار تشعشعات امواج الکترو مغناطیس در کنار فرکانس فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی توانائی بالائی را برای تفکیک در زمین کوهستانی یا الوده ایجاد مینماید و این شرایط را با تعیین و تغییر عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT و تنظیمات سطح و حجم و ترشهولد THRESHOLD در زمین الوده میتوان برای تفکیک با کیفیت بالا بدست اورد

فلزیاب تفکیک سنسور

فلزیاب سنسور دار در عملیات تفکیک طلا یا انواع فلزات زمانی میتواند با کیفیت بالا عمل نماید که سنسور ان فلزیاب یا رادار زمینی دستی از نوع سنسور های فرکانسی مانند سنسور التراسونیک یا سنسور مادون قرمز یا سنسور نوری حرارتی باشد و این سنسور ها دارای مدار مجزا برای عملکرد خود میباشد که مرتبط با مدارات تحلیل کننده و تبدیل کننده بازتاب فرکانس و جریان و امواج الکترو مغناطیس با مدار اصلی فلزیاب فرکانسی میباشد

 سنسور فرکانسی در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی فرکانسی از این شرایط بهره میبرد که میتواند در تفکیک فلزات یا طلا در عمق زیاد حتی در مناطق کوهستانی بالاترین کیفیت را ارائه نماید

البته توجه نمائید در ابتدا فلزیاب فرکانسی باید دارای تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم باشد و داشتن مهارت و تجربه در کار کردن با یک فلزیاب پیشرفته و حرفه ای برای موفقیت بسیار مهم میباشد