فلزیاب بالانس زمینی حرکت

 فلزیاب های که با تنظیمات بالانسی زمینی اماده تشخیص فلز میگردد  با حرکت سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی دچار خطا در تشخیص میگردد حرکت سرجستجوگر در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القائی امکان ایجاد خطا را افزایش می دهد بخصوص در زمین های الوده یا کوهستانی این جریان خطا با حرکت سرجستجوگر افزایش میابد

انواع فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB در تشخیص فلزات برای عمق زیاد با حساسیت زیاد دچار از دست دادن بالانس زمینی میشود

 

WWW.TJA121.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

شعاع زن