چاپ
دسته: مشاوره فلزیاب

فلزیاب ردیابی عمق زیاد

فلزیاب در روش حرکتی توان ردیابی در عمق زیاد را در شرایطی میتواند دارا باشد  که در وضعیت عادی یا تمرین یا در حین کسب تجربه اپراتور فلزیاب بتواند تنظیمات تفکیک را با دقت به انجام رسانده و در حین جستجو انواع فلزات بخصوص طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید

 اصول ردیابی طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد در روش حرکتی MOTION / AC با کوئل یا لوپ یا سنسور یا هر نوع سر جستجوگر به نوع روش کار با ان فلزیاب بستگی دارد

روش جستجو در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا بی اف او BFO با بالانس زمین برای عمق زیاد عمل مینماید که نیاز تنظیم با حساسیت بالا داشته که همین خود عاملی برای ایجاد خطا در این دسته فلزیاب ها میگردد

بازدید: 389