چاپ
دسته: مشاوره فلزیاب

فلزیاب زاویه شعاع زن

شعاع زن یا ردیاب که در اصل فلزیاب آنتنی فرکانسی میباشد در تشخیص محدوده هدف یا طلا با حرکت دسته آنتن طبق اصول رادار عمل نموده و دسته آنتن مربوط به فلزیاب آنتنی با تغییر جهت طبق اول حرکت بر روی زاویه به سمت طلا یا فلز تعیین شده در عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT و تنظیمات ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم به انجام میرسد و کار اپراتور فلزیاب آنتنی فرکانسی با تنظیمات ذکر شده در تعیین تنظیمات و جهت یابی یا مختصات یابی به نسبت تغییر جهت زاویه عامل مهمی در مشخص نموده محدوده طلا یا مرکز هدف مورد نظر میباشد

بازدید: 336