چاپ
دسته: مشاوره فلزیاب

فلزیاب فرکانسی تفاوت حذف خطا

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی چون از اصول رادار با تفکیک بهره میبرد توان بالائی در حذف خطا را دارا میباشد و این شرایط از جریان جداسازی بازتاب فرکانس طلا یا انواع فلزات در مدار فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی شکل میگیرد

تفاوت حذف خطا با تغییر تنظیمات در تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD شکل میگیرد

بازدید: 287