چاپ
دسته: مشاوره فلزیاب

فلزیاب امواج الکترو مغناطیس

فلزیاب که با شرایط امواج الکترو مغناطیس عمل نموده و شرایط انتشار فرکانس مستقل جداگانه را در مدار خود ندارد بطور طبیعی دارای تنظیمات با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD نمی باشد تا وضعیت طلا یا هدف مورد نظر را از دیگر منابع و ذرات مزاحم تشخیص داده

 

بازدید: 356