چاپ
دسته: مشاوره فلزیاب

فلزیاب اهمیت تفکیک

اهمیت تفکیک در فلزیاب با تفکیک طلا در عمق زیاد مشخص میگردد و مهم برای تشخیص عمق فلزیاب و داشتن ثبات در کار فلزیاب با تفکیک طلا مورد ارزیابی قرار میگیرد

البته موضوع مهم وجود تنظیمات تفکیک مانند تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد که میتواند در کنار تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS و تنظیمات وی دی ای دیسک VDI DISC وضعیت زمین و موقعیت طلا یا هدف مورد نظر و اندازه انرا تعیین نموده تا در تشخیص مرکز هدف یا طلا در نقطه زنی با دقت بالا به انجام برسد و توانائی ان فلزیاب مورد اطمینان قرار بگیرد

بازدید: 496